Proč brát život zbytečně vážně, nakonec stejně skončíme v pytli

Calibre - Elektronick knihy? Pro? ne?

avatarKnihy v elektronick podob? dnes ji nejsou ni?m vjime?nm. Daj se b?n? koupit a n?kte? lid u ty tit?n ani ne?tou. Vyzkouejte pohodlnho sprvce takovch knih - program Calibre.


Elektronick knihy se staly neodmyslitelnou sou?st modern doby a v??m, e snad kad se u s n?jakou takovou setkal. Elektronick knihy se daj normln? koupit, ale ?ada z nich je ke staen i zdarma. P?mo z pohodl vaeho domova si tak m?ete na po?ta?i p?e?st svoji oblbenou knihu a to bez toho, abyste se museli zvednout ze idle.

Elektronick knihy lze spravovat p?mo v prost?ed opera?nho systmu a lze s nimi pracovat jako s ostatnmi soubory. Otevrat a ?st je pak lze v prohle?ch, kter s danm formtem um?j pracovat. Pokud vak mte knih vce, je mnohem komfortn?j pout specializovan program, kter vm pom?e s jejich sprvou. Tato monost je jet? vce vhodn pro majitele hardwarovch ?te?ek knih, protoe p?slun program ?asto um p?ipravit knihu p?mo ve formtu vhodnm pro toto za?zen.

Calibre

Aplikace Calibre je v sou?asnosti z?ejm? jedni?kou ve sprv? elektronickch knih. A?koliv se jedn o pom?rn? mladou aplikaci, za svou dobu na trhu si dokzala zskat velk mnostv uivatel? a stala se pro sv kvality jednou z nejoblben?jch aplikac. Jej sp?ch pramen hlavn? z faktu, e ji lze pouvat zdarma, ale tak z toho, e ji mohou pouvat jak uivatel systmu Windows, tak i uivatel Linuxu a systmu Mac OS X. Program Calibre je p?eloen do mnoha jazyk? a dky tomu m?e bt populrn po celm sv?t?. ?etina je rovn? k dispozici, ovem p?eklad nen zcela dokonal a ob?as se n?jak slov?ko objev v angli?tin?.

Sprva knih

Program je ur?en hlavn? pro sprvu elektronickch knih. Doke je t?dit pomoc metadat (nap?klad nzev knihy, jmno autora, vydavatelstv, ISBN), tedy dopl?kovch informac ke knihm. Podle nich je mon knihy identifikovat. Hned po instalaci vs program pod o vb?r sloky, do kter bude umis?ovat vae knihy. Pokud budete do katalogu p?idvat knihy, jejich kopie naleznete i v tomto umst?n.

obr1
Hlavn okno aplikace s nahranmi knihami

Po prvnm sput?n programu je dobr za?t prv? p?idnm knih. P?slunou ikonu naleznete hned vlevo naho?e. Knihy je mon p?idvat vce zp?soby. Sami zvolte ten, kter odpovd struktu?e, v jak mte v sou?asn dob? knihy uloeny. Po jejich p?idvn u vidte jejich seznam uprost?ed okna. P?mo v tomto seznamu lze vid?t jejich nzvy, autory i dal informace. Kliknutm na kteroukoliv informaci m?ete knihu upravit. Stejn? m?ete p?es nabdku pravho tla?tka myi upravit kompletn metadata u knihy. Osobn? doporu?uji pro nejv?t po?dek sprvn? vyplnit nzev knihy a autora. Kdy pak ozna?te vechny knihy, m?ete nechat vechna ostatn metadata automaticky sthnout pomoc klvesov zkratky Ctrl+D. Program doke z centrln databze sthnout vechny data a n?kdy i fotku oblky knihy.

obr2
prava metadat jedn knihy

P?i levm okraji okna pak najdete seznam kategori, pomoc kterch lze knihy jednodue filtrovat. P?i pravm okraji okna jsou pak zobrazeny zkladn informace o vybran knize. Oba panely je mon skrvat pomoc ikon v pravm dolnm rohu. Je zde i t?et ikona, kter zapn listovn mezi knihami ve 3D prost?ed.

obr3
Listovn mezi knihami ve 3D prost?ed

Samotn otev?en knihy je pak realizovno dvojklikem na p?slun zznam v katalogu. Program up?ednost?uje vchoz programy pro otevrn soubor?. M vak vestav?nou i vlastn ?te?ku elektronickch knih, kter je dle mho nzoru pom?rn? patn? vytvo?en. Sm jsem se u n b?hem testovn setkal s velmi pomalmi reakcemi a prohlen knih v n nebylo p?li pohodln.

obr5
Integrovan ?te?ka knih je asi nejslab strnkou programu

P?evod knih

Jednou z nejzajmav?jch v?c na Calibre je spoluprce s hardwarovmi ?te?kami knih. Kad z nich m sv specifika a ne kad formt je pro dan za?zen vhodn. Calibre doke elektronick knihy konvertovat p?esn? do formtu, kter vae ?te?ka vyaduje. Lehce lze tak p?edejt problm?m a dky dvkovmu zpracovn je mon provst konverzi vce dokument? velmi pohodln?. Calibre nabz p?mo p?i p?evodu seznam nejroz?en?jch ?te?ek a pokud je ta vae mezi nimi, nemuste u nic nastavovat.

obr6
P?evod knihy do jinho formtu pro pot?eby konkrtnho za?zen

Krom? elektronickch knih umo?uje Calibre i p?m stahovn ?lnk? z web?. V sou?asn dob? je vak k dispozici pouze jedin ?esk server iLiteratura.cz. Dal je mon p?idat, ale tento proces vyaduje pom?rn? dost programtorskho um?n. Obvm se, e ?asto vce, ne b?n uivatel m. Snad se brzy do?kme podpory i dalch server?.

obr=7
Nastaven programu je pon?kud nep?ehledn

Zv?r

Nebojm se ozna?it Calibre za vbornou aplikaci. Obsahuje hromadu funkc, kter ocen nejen p?leitostn ?ten?i, ale hlavn? majitel hardwarovch ?te?ek. Pokud mte v po?ta?i elektronick knihy, doporu?uji pout jako jejich sprvce prv? aplikaci Calibre. V??m, e vs nezklame a bude vam uite?nm pomocnkem.

Prevzato z http://digitalne.centrum.cz/calibre-dejte-sanci-elektronickym-kniham/


Přidáno: 15.12.2010

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Login ...

Vaše přezdívka:     
Vaše "tajné" heslo:

Ještě jste se zde nezaregistrovali?? prosím tady Registrovat se

Akce ...

Doposud nebyla přidána žádná akce

Vytvořil Bamboos | všechna práva vyhrazena Administrace